Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin26.05.2016 06:33:15   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Monitoring

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Statystyki
Uruchomione 17.10.2005r.

 Witamy
23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
  Ogłoszenie
Ogłoszenia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza, że


 1. prowadzi sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wyszyńskiego 16 C, który jest realizowany na nowym osiedlu „Widok”:
  • budynek 5 – piętrowy z windą;
  • mieszkania o powierzchni użytkowej od 38 m² do 58 m²;
  • cena 1 m² powierzchni użytkowej mieszkania około 3 100 zł brutto;
  • termin zakończenia budowy IV kwartał 2016 r.
 2. posiada do zbycia w drodze przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności niżej wymienione lokale mieszkalne tzw. z „odzysku”:
  • kat. M-3 (2 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej - 35,21 m² – III piętro przy ul. Grunwaldzkiej 10/21. Cena wywoławcza za w/w mieszkanie wynosi 74 000 zł;
  • kat. M-2 (1 pokój + kuchnia ) o powierzchni użytkowej 25,12 m² – parter przy ul. Metalowców 5/17. Cena wywoławcza za w/w mieszkanie wynosi 53 330 zł;
 3. prowadzi sprzedaż lokalu użytkowego:
  • o powierzchni 44,02 m². Lokal znajduje się na I piętrze przy ul. Dekutowskiego 6. Cena za w/w lokal wynosi 2 000 zł netto m²;
 4. posiada do wynajęcia lokal użytkowy:
  • o powierzchni 110,59 m². Lokal znajduje się na parterze przy ul. Dekutowskiego 6.
Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni ul. Klonowa 5 lub telefonicznie (0-81) 825-36-14.

Rzut bloku Wyszyńskiego 16C - wolne mieszkania Link

  Przetarg na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej i telewizji dozorowej CCTV w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 16C
TV i Internet

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na wykonanie instalacji telekomunikacyjnej i telewizji dozorowej CCTV w nowobudowanym budynku mieszkalnym przy ul. Wyszyńskiego 16 C.


• Oferty należy składać w sekretariacie do 12 czerwca 2016 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 12 czerwca 2016 o godz. 9.00.
• Wysokość wadium: 2000 zł.
• Bliższe informacje i specyfikację przetargową można uzyskać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, Dział Telewizji Kablowej i Internetu, pok. nr 4 lub pod nr telefonu 81 8253633.

Dokumenty do pobrania Link

  Wiosenne oferty promocyjne usług TVK/NET na rok 2016
TV i Internet


Od 01.12.2014r. w sieci w sieci TVK SM "Metalowiec" są dostępne nowe oferty promocyjne dla abonentów indywidualnych:

 • TURBONET PLUS 2015 (01.01.2015r.)
 • E-PAKIET 2015
 • TRIO 2015
 • DUET 2015

* Więcej informacji w regulaminach promocji

  Walne zgromadzenie członków Spółdzielni i członków oczekujących 2016
Ogłoszenia

 

 

Kraśnik, dnia 27.04.2016 r.

 

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 20 maja 2016 r. o godzinie 18 00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

 

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

3.    Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

4.    Wybór Prezydium Zebrania.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Wybór Komisji Wnioskowej.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.

9. Omówienie wyników lustracji za 2015 r.

10. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2015 r. i opinii biegłego

rewidenta.

11. Omówienie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu w 2015 r.

12. Omówienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2015 r.,

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2015 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2015 rok,

- zbycia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Grunwaldzka 10/21,

- zbycia lokalu mieszkalnego w budynku przy Al. Niepodległości 21/20,

- zbycia lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Metalowców 9/30,

- zbywania lokali mieszkalnych nabywanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Metalowiec”

w Kraśniku,

- zbycia lokali użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej

„Metalowiec” w Kraśniku,

- zbycia działki nr 223/4 o pow. 0,0022 ha obręb Zachód,

- zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kraśniku, obręb Zachód,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

13. Dyskusja w sprawach różnych.

14. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w pokoju nr 8, wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2015 r., projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, protokół z lustracji za 2015 r., raport oraz opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2015 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i wnioski dotyczące zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty, przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”


  Mieszkanie ul. Słoneczna 3/22
Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku informuje


członków naszej Spółdzielni i osoby nie będące członkami, że posiada mieszkanie kat. M–3 /2 pokój + kuchnia/, które można otrzymać na zasadzie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu o powierzchni użytkowej – 48,08 m² - III piętro przy ul. Słoneczna 3/22.
Wymagany wkład mieszkaniowy na w/w mieszkanie wynosi 43 138,80 zł. Podania należy składać w sekretariacie biura Spółdzielni ul. Klonowa 5 w terminie do dnia 05.05.2016 r.

  Przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu przy ul. Krasińskiego 3/27
Ogłoszenia

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku ogłasza
że w dniu 12.04.2016r. o godz 8.00 odbędzie się przetarg
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Krasińskiego 3/27


- kat. M-4 (3 pokoje + kuchnia);
- pow. użytkowa 62,37 m²;
- 3 piętro:
- cena wywoławcza 134 000 zł;
- wadium 2 000 zł;
- wpłata do godz. 8.00 w dniu przetargu.

Strona 1 z 39 1 2 3 4 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 InformacjePowered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”