Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin02.08.2015 20:11:30   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Monitoring

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Statystyki
Uruchomione 17.10.2005r.

 Witamy
23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
  Sprzedaż mieszkań w nowo budowanym budynku przy ul. Wyszyńskiego 18
Ogłoszenia


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza, że posiada do sprzedaży mieszkania w nowo budowanym budynku przy ul. Wyszyńskiego 18


  • kat. M-3 (2 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej – 43,80 m² - IV piętro;
  • kat. M-3 (2 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej – 51 m²- parter, III i IV piętro.
Budynek wyposażony będzie w windę.
Bliższe informacje udzielane są pod nr telefonu 818253614 lub w budynku Spółdzielni pok. nr 8.

Pobierz

Elewacja
Rzuty
Plan sytuacyjny
Drogi i ukształtowanie terenu
Zagospodarowanie terenu
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 29/8 o powierzchni 129 m²
Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 29/8 o powierzchni 129 m² w obrębie Północ w Kraśniku.- Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca o godz. 14.00, w budynku Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w Kraśniku.
- Bliższe informacje można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 lub pod nr telefonu (81) 825-36-14.
  Przetarg na wykonanie remontu balkonów w zasobach Spółdzielni
Ogłoszenia

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów w zasobach Spółdzielni• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 31-07-2015 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 31-07-2015 o godz. 9.00.
• Zakres robót: remont balkonów w siedmiu blokach w ilości ok. 20 szt. oraz remont pojedynczych balkonów w ilości ok. 10 szt.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 1 lub 3 za kwotę 15 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumenty do pobrania Link

  Oferta pracy
Różne

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Metalowiec"
zatrudni:

instalatora/serwisanta/elektryka z doświadczeniem do obsługi sieci teletechnicznej


Osoby zainteresowane mogą uzyskać bliższe informacje osobiście w biurze Spółdzielni pok. nr 4 lub pod nr telefonu 81 825 36 31.
Aplikacje można przesyłać na adres sekretariat@sm-metalowiec.com.pl

  Przetarg na wykonanie docieplenia elewacji
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza: przetarg na wykonanie docieplenia elewacji.• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 20-07-2015 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 20-07-2015 o godz. 9.00.
• Zakres robót obejmuje: wymianę ocieplenia z wełny mineralnej i blachy lub ocieplenia wykonanego metodą ciężką mokrą, na nowe ocieplenie metodą lekką mokrą w 23 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 5 za kwotę 15 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumenty do pobrania Link

  Porzadek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i Członków Oczekujących
Ogłoszenia Kraśnik 09

 

 

 

 

Kraśnik, dnia 21.05.2015 r.

 

 

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 12 czerwca 2015 r. o godzinie 18 00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

 

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

 

z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.

2.    Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

3.    Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

4.    Wybór Prezydium Zebrania.

5.    Przyjęcie porządku obrad.

6.    Wybór Komisji Wnioskowej.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.

9. Omówienie wyników lustracji za 2014 r.

10. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2014 r. i opinii biegłego rewidenta.

11. Omówienie, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie:

-      przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2014 r.,

-      przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

-      przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.,

-      udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2014 r.,

-      podziału zysku netto Spółdzielni za 2014 rok,

-      zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Kraśniku, obręb Zachód,

-      przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

12. Dyskusja w sprawach różnych.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5 w pokoju nr 8, wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia z 2014 r., projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy, protokół z lustracji za 2014 rok, raport oraz opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2014 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i wnioski dotyczące zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

 

Strona 1 z 35 1 2 3 4 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 InformacjePowered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”