Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin23.04.2014 16:40:22   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Monitoring

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
Counter Strike - Klan SM
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Statystyki
Uruchomione 17.10.2005r.

 Witamy
23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
  Porzadek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni i Członków Oczekujących
Ogłoszenia

 

Kraśnik, 03 kwietnia 2014 r.

 

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 25 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku, Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

z następującym porządkiem obrad:

1.  Otwarcie obrad.

2. Wybór komisji mandatowo - skrutacyjnej.

3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.

4.  Wybór prezydium zebrania.

5.  Przyjęcie porządku obrad.

6.  Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

7.  Wybory do Rady Nadzorczej:

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

8.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.

9.  Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.

10.  Omówienie wyników lustracji za 2013 r.

11. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2013 r. i opinii biegłego rewidenta.

12.  Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim Walnym Zgromadzeniu.

13.  Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2013 r.,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2013 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2013 rok,

- upoważnienia Zarządu do budowy i sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu , które będą realizowane na działkach nr: 90/8, 90/14, 90/15, 92/23, 89/10, 88/3 i 87/3, 92/12 i 92/17, obręb Zachód, na osiedlu „Widok” w Kraśniku,

- sprzedaży lokali użytkowych w budynku przy ul. Dekutowskiego 6,

- 55 – lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

14. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach do Rady Nadzorczej - podjęcie uchwały.

15.  Dyskusja.

16.  Odczytanie wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.

17.  Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, w pokoju nr 8, wyłożone są do wglądu następujące materiały :

protokół z Walnego Zgromadzenia z 2013 r.; projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia; projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad; sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 rok; sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy; protokół z lustracji za 2013 rok; raport oraz opinia biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego za 2013 r. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie do 15 dni przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

 

  Przetarg na wykonanie robót remontowych brukarskich
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza:
przetarg na wykonanie robót remontowych brukarskich:


• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 29-04-2014 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 29-04-2014 o godz. 9.00.
• Zakres robót obejmuje remont chodników, opasek kapilarnych, asfaltów oraz malowanie balustrad i obróbek balkonowych.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 5 za kwotę 5 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumenty do pobrania Link
  Przetarg na wykonanie remontu balkonów
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów


• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 18-04-2014 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 18-04-2014 o godz. 9.00.
• Zakres robót: remont ok. 70 szt. balkonów w 6 budynkach mieszkalnych.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 5 za kwotę 5 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumentacja do pobrania Link

  Przetarg na docieplenie ścian
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”w Kraśnikuzwraca się z prośbą o składanie ofert na docieplenie ścian wg załączonego przykładowego kosztorysu na docieplenie jednej ściany.
Przewidywana wielkość robót ok. 1500 m² w 10 blokach.
Prosimy o złożenie oferty w nieprzekraczalnym terminie do 1 kwietnia 2014 r.

Dokumentacja do pobrania Link

  Przetarg na wykonanie remontu dachów
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza:przetarg na wykonanie remontu dachów:
• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 3-04-2014 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 3-04-2014 o godz. 9.00.
• Zakres robót: remont części dachów, kominów i obróbek blacharskich w 10 budynkach mieszkalnych.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 5 za kwotę 5 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumentacja do pobrania Link

  Przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych
Ogłoszenia


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza:przetarg na wykonanie remontu klatek schodowych:
• Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 2-04-2014 do godz. 8.30.
• Otwarcie ofert w dniu 2-04-2014 o godz. 9.00.
• Zakres robót: remont klatek schodowych i wejść w 10 blokach.
• Specyfikację przetargową można nabyć w biurze Spółdzielni przy ul. Klonowej 5, pok. nr 5 za kwotę 5 zł.
• Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Dokumentacja do pobrania Link

Strona 1 z 29 1 2 3 4 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 InformacjePowered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”