Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
   Admin23.03.2017 11:12:32   
 Nawigacja

Spółdzielnia

Strona główna
Ustawy
Regulaminy
Rada Nadzorcza
Uchwały RN
Protokoły RN
Sprawozdania RN
Zarząd
Uchwały Zarządu
Protokoły Zarządu
Sprawozdania Zarządu
Komitety blokowe
Lustracja
Opinie biegłych
Zadłużenia
Rozliczenia
Przetargi
Sprzedaż
Usługi
Dzierżawa/Wynajm
Wyniki finansowe i stawki opłat
Fundusz remontowy
Gazeta Metalowiec
Prezentacje Multimedialne
Zasoby Spółdzielni
System Zarządzania
Głosy Mieszkańców
Monitoring

Informacje

Archiwum newsów
Szukaj
Linki
Galeria zdjęć
Dokumenty do pobrania

Strony tematyczne

TV i Internet
Internetowa Telefonia Cyfrowa
 Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
 Statystyki
Uruchomione 17.10.2005r.

 Witamy
23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
  Ogłoszenie
OgłoszeniaSpółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza, że
1) prowadzi zapisy na mieszkania w nowym bloku na osiedlu „Widok” przy ul. Wyszyńskiego 16D, którego budowa powinna ruszyć już w tym roku.

Będzie to budynek mieszkalny, wielorodzinny nr 3, jednoklatkowy o wysokości 6 kondygnacji, z windą.
Zaprojektowano 30 mieszkań o wielkości od 37,07 m2 do 71,23 m2.
Wszystkich zainteresowanych nabyciem mieszkań prosimy o składanie pism rezerwacyjnych w siedzibie Spółdzielni;

Załączniki Wizualizacji bloku ul. Wyszyńskiego 16D

> Animacja < > Elewacje < > Mieszkania <( pliki spakowane .rar )

2) posiada do zbycia w drodze przetargu na ustanowienie prawa odrębnej własności lokal mieszkalny tzw. z „odzysku” w atrakcyjnej cenie:

- kat. M – 4 ( 3 pokoje + kuchnia ) o powierzchni użytkowej – 45,55 m2 – IV piętro przy ul. Metalowców 9/30.
Cena wywoławcza za w/w mieszkanie wynosi tylko 91 000 zł/brutto.

3) posiada do sprzedaży lub wynajęcia lokal użytkowy:
- o powierzchni 44,02 m². Lokal znajduje się na I piętrze przy ul. Dekutowskiego 6;

4)  posiada do wynajęcia lokal użytkowy:

- o powierzchni 38,60 m2. lokal znajduje się przy ul. Metalowców 3

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni ul. Klonowa 5 lub telefonicznie 81 825-36-14.


  WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH
Ogłoszenia

Zgodnie z § 74 ust. 1 Statutu, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zwołuje na dzień 11 kwietnia 2017 r. o godz. 18:00 w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku,  
Al. Niepodległości 44 (GÓRNY HOL)

WALNE  ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej.
 3. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór prezydium zebrania.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Wybór komisji:

- wnioskowej,

- wyborczej.

 1. Wybory do Rady Nadzorczej:

- przedstawienie kandydatów,

- głosowanie.

 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres sprawozdawczy.
 2. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 r.
 3. Omówienie wyników lustracji za 2016 r.
 4. Omówienie wyników finansowych Spółdzielni za 2016 r. i opinii biegłego rewidenta.
 5. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na ostatnim Walnym Zgromadzeniu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2016 r.,

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres sprawozdawczy,

- przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.,

- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2016 r.,

- podziału zysku netto Spółdzielni za 2016 r.,

- tworzenia funduszu inwestycyjnego dla poszczególnych nieruchomości,

- sprzedaży spółdzielczej sieci telewizji kablowej, internetu i telefonii,

- przyjęcia wniosków zgłoszonych przed Walnym Zgromadzeniem.

 1. Ogłoszenie informacji o wynikach głosowania w wyborach  do Rady Nadzorczej – podjęcie uchwały.
 2. Dyskusja.
 3. Odczytanie Wniosków Zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu.
 4. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, że w siedzibie Spółdzielni przy ul. Klonowej 5  (pokój nr 8), wyłożone są do wglądu następujące materiały: protokół z Walnego Zgromadzenia  z  2016 roku,  projekt regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Członkowie Spółdzielni mają prawo do zapoznania się z tymi dokumentami.

Ponadto Zarząd informuje, że członkowie mogą zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 marca 2017 r. włącznie.  Do zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie kandydata, w którym wyraża zgodę na kandydowanie.

Członkowie mają prawo do zgłaszania projektów uchwał i zamieszczenia oznaczonych spraw
w porządku obrad w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 marca 2017 r. włącznie. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 7 kwietnia 2017 r. włącznie.

Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec”

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na remont nawierzchni ul. Klonowej.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 5-04-2017 do godz. 8.30.

Otwarcie ofert w dniu 5-04-2017 o godz. 9.00.

Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową wraz ze zmianą podbudowy.

 • Wysokość wadium: 3000 zł remont nawierzchni.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki (zip)

 

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza
przetarg na  remont balkonów.

 1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 6-04-2017 do godz. 8.30.
 2. Otwarcie ofert w dniu 6-04-2017 o godz. 9.00.
 3. Specyfikacja do pobrania ze strony www.sm-metalowiec.com.pl.
 4. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy  remont balkonów.
 • Wysokość wadium 5500 zł.
 1. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1, 3, tel. 081 825 36 22, 081 825 36 25.

Załączniki (zip)

 

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

W dniu 17.03.2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku przy ul. Klonowej 5 odbędzie się przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego kat. M-4 (3 pokoje + kuchnia) o powierzchni użytkowej 45,55 m2, położonego przy ul. Metalowców 9/30.

Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 w siedzibie Spółdzielni lub telefonicznie (081) 825-36-14.

 

  Ogłoszenie
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku ogłasza

przetarg na wykonanie remontu elewacji.

 

 • Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni do 31-03-2017 do godz. 8.30.
 • Otwarcie ofert w dniu 31-03-2017 od godz. 9.00.
 • Zakres robót obejmuje: wymianę ocieplenia z wełny mineralnej i blachy lub ocieplenia wykonanego metodą ciężką mokrą, na nowe ocieplenie metodą lekką mokrą oraz malowanie elewacji w 18 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 • Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 1 lub 3, tel., 818253625, 818253622.

Załączniki (zip)

 

 

 

Strona 1 z 45 1 2 3 4 > >>
 Nasza Spółdzielnia
Tak wygląda Nasza Spółdzielnia
 Informacje
Powered by
© Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec”