Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" Ogłoszenie 2021_01
Dodane przez medcom dnia 20.01.2021 10:59:32

Kraśnik, dnia 21.01.2021

Ogłoszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Metalowiec” w Kraśniku zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zamówienia:

 

Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu osiedla mieszkaniowego Widok II – część wschodnia oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Kraśniku przy ul. Popiełuszki 11, położonych na działkach ewid. nr 103/15, 103/16, 103/17, 103/18, 103/24, 103/37, 104/5, 106/5, 107/3 w obrębie Zachód.

 

Dokumenty do pobrania